NOV poziv EKO sklada  74SUB-OB19


s 01.06.2019 je Eko sklad v uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si  objavil novi javni poziv za spodbudo občanom za novo naložbo rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb za fizične in pravne osebe.

Novost novega javnega poziva je poenostavljen postopek za pridobitev subvencij za toplotno črpalko več na www.ekosklad.si Poenostavitev je da se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge -dokumentacije ni potrebno več oddati pred začetkom del in ponovno po zaključku montaže toplotne črpalke, tako bo obrazec

74SUB-OB19 oddan samo enkrat le ta bo  zmanjšal obveznosti vlagatelja in skrajšal čas izplačil nepovratnih spodbud.

poziv velja za proizvode iz ponudbe našega podjetja



Toplotne črpalke IZKORISTITE SUBVENCIJO EKO SKLADA:
Od 13.10.2017 je odprt nov javni poziv Eko sklada št. 54SUB-OB17, ki nudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, katera je uvrščena na seznam ustreznih naprav Eko sklada. Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj upravičen do višje spodbude, to je do 40% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 € za ogrevalno toplotno črpalko zrak-voda. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge na Eko sklad priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana.

Toplotne črpalke delujejo na način, ki močno zmanjša porabo energije, hkrati pa poveča udobje bivanja. Njihov izkoristek električne energije je zelo visok, zato dosegajo izredno dober učinek ogrevanja. Tudi iz zelo hladnega zraka lahko toplotne črpalke iztisnejo toploto in tako ogrejejo stanovanje in sanitarno vodo. Toplotne črpalke veljajo za eno izmed okolju najbolj prijaznih načinov ogrevanja, zato so tudi predmet subvencij. Zdaj je pravi čas, da tudi Vi preklopite na toplotno črpalko in tako veliko prihranite!


Z izbiro toplotne črpalke "zrak - voda" boste sprejeli eno najbolj ekonomičnih in pametnih odločitev v Vašem življenju in prav zdaj so toplotne črpalke zaradi subvencij najbolj ugodne.


Za lažje razumevanje vseh možnih oblik subvencij in akcij za toplotne črpalke v nadaljevanju sledi kratek pregled le-teh.  


Subvencije EKO SKLADA


Eko sklad nudi nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije. Sem prištevamo torej tudi nabavo in vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali ogrevanje stanovanjske stavbe. Pravica velja le za serijsko izdelane toplotne črpalke ter na podlagi originalnega predračuna izvajalca, kateri vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter vrsto oziroma model toplotne črpalke.




Pri tem je potrebno upoštevati, da mora toplotna črpalka "zrak-voda" za namen ogrevanja sanitarne vode dosegati grelno število najmanj 3,3.


Če boste s toplotno črpalko "zrak-voda" ogrevali sanitarno vodo in stanovanjske prostore, pa mora grelno število toplotne črpalke znašati vsaj 3,4.


Naše podjetje Vam pri pridobivanju subvencije pomaga in svetuje, tako da je celoten postopek za Vas enostaven in hiter, saj imamo bogate izkušnje s tega področja.