Naše večje reference:

     

 • Biotehniška fakulteta
 • Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
 • Hofer trgovina d.o.o., Ljubljana
 • Hypo Alpe-Adria-Bank, Ljubljana
 • Institut Jožef Stefan
 • Kemijski inštitut
 • Konto d.o.o., Ljubljana
 • Občina Dol pri Ljubljani
 • Optimed d.o.o., Ljubljana
 • Agencija RS za okolje
 • in ostala manjša podjetja