KLIMATSKE NAPRAVE


MONTAŽA KLIMA NAPRAV

Montažo (vgradnja, inštalacija, priključitev na el.omrežje, zagon in šolanje uporabnika z nasveti za uporabo) lahko opravi samo strokovnjak za vgradnjo in montažo klimatskih naprav in je ne smete opraviti sami.

 
TOPLOTNE ČRPALKE

SERVIS IN VZDRŽEVANJE


Pri nas lahko naročite redne in izredne vzdrževalne posege na Vaših klimatskih napravah oz. sklenete pogodbo za vzdrževanje. Pri izvajanju servisa upoštevamo vse pravilnike z vidika ekološkega ravnanja z odpadki, ki se pojavljajo pri posegih.