Zrak je mešanica suhega zraka (elementov, ki ne kondenzirajo) in vodne pare. Ko govorimo o vlažnem zraku, uporabljamo termin, s katerim označujemo zrak, ki nas obkroža in ga dihamo (soparno, megleno, oblačno, ...). Ko prostor klimatiziramo s klima napravo, odvzamemo del zraka iz njega in ga obdelamo, tako da vzpostavimo idealno temperaturo in vlažnost. Hladen zrak v prostoru ogrevamo, topel zrak pa hladimo in razvlažujemo s klima napravami. Vse to zmore ena sama naprava, ki jo imenujemo klimatska naprava.


1. Hlajenje in razvlaževanje/klimatske naprave

Za lažje razumevanje klimatskega sistema/klima napravi si lahko pomagamo s primerom hladnih oken v kuhinji. Tekočina se v loncu ob segrevanju na štedilniku uparja, zrak v kuhinji je takrat vroč in poln pare. Steklo je hladno in absorbira toploto in vodno paro, ki se na hladni površini utekočini, tako da lahko vidimo, kako po steklu tečejo kapljice vode - kondenz. Podobno se dogaja v klima napravi, toda kako lahko ustvarimo hlad sredi vročega poletja. Strokovnjaki vrsto let razvijajo in izboljšujejo posebna delovna sredstva, ki imajo specifične lastnosti, katere jim omogočajo uparjanje pri nizkih zimskih temperaturah in kondenziranje pri visokih poletnih temperaturah. Pred leti je bilo najbolj razširjeno hladilno sredstvo v klima-tskih napravah freon-R22, le ta pa ni več v uporabi. Proizvajalci so ta hladilni plin kmalu začeli nadomeščati z novimi plini, kot so R407 C in R410 A ter najnovejši in hkrati okolju bolj prijazen in prav tako tudi za klima naprave hladilno sredstvo R32.

 

Zaradi določenih ozonskih plasti škodljivih elementov, ki so jih hladilna sredstva na začetku njihovega razvoja vsebovala, so svetovne institucije uvedle stroge normative, ki varujejo naravo in življenje, zato so hladilna sredstva, ki se danes uporabljajo brez škodljivih elementov, prijazna do okolja in klima naprav. Hladilno sredstvo kroži po zaprtem klimatskem sistemu in je na svoji poti izpostavljeno različnim pogojenim pritiskom in temperaturnim razlikam. Najbolj razširjen klimatski sistem je tako imenovani SPLIT SISTEM. SPLIT se imenuje zato, ker je sestavljen iz ločenih delov.

Del, ki je v prostoru, se imenuje notranja enota, del, ki je zunaj na prostem, pa je zunanja enota. Zaradi različnih pritiskov in temperaturnih razlik hladilno sredstvo spreminja fizično stanje. Iz tekočega stanja preide v paro (se uparja) in se nato zopet utekočini (kondenzira). Da se hladilno sredstvo iz tekočega stanja spremeni v paro, mora absorbirati toploto iz prostora. Torej, ko klima/tska naprava hladi, deli naprave poskrbijo, da hladilno sredstvo pride v notranjo enoto v tekočem stanju, tu prevzame toploto, se upari in potuje proti zunanji enoti klima naprave na prosto. Ventilator v prostor vpihuje zrak, ki je od hladilnega sredstva prevzel hlad, elektronika pa regulira delovanje klima naprave in vzpostavi idealne termične pogoje.

Ko klimatska naprava hladi, je toplota, ki izhaja iz zunanje enote klima naprave na prosto, odpadna toplota, voda, ki se je nabrala v notranji enoti klima naprave, ker je vodna para na hladni površini kondenzirala, pa odteče po kondenzni cevi na prosto.

2. Gretje

Pri gretju pa se sistem v klima napravi obrne. Kar je pri hlajenju kot odpadna toplota, postane pri ogrevanju vir gretja prostora. Naprava deluje kot toplotna črpalka, zato tudi klimatske naprave, ki hladijo in grejejo, imenujemo toplotne črpalke. Hladilno sredstvo toploto za spreminjanje iz tekočega stanja v paro prevzame iz samega sistema in okolice, zato naprava deluje kot toplotna črpalka. Poseben ventil vgrajen na cevi, po kateri kroži hladilno sredstvo, spremeni smer kroženja, tako da hladilno sredstvo v notranjo enoto klima naprave pride uparjeno in tu oddaja toploto. Ventilator v prostor vpihuje ogret zrak, elektronika pa vzpostavi želene termične pogoje. Vse naprave omogočajo nastavitev smeri razpiha zraka, pri najboljših modelih lahko zrak usmerjate tudi levo ali desno preko daljinskega upravljalnika ali pa to naprava počne kar sama. Uporaba toplotne črpalke pomeni velik prihranek električne energije in enostavno rešitev ogrevanja.