Servisne storitve, ki jih izvajamo za klima naprave in toplotne črpalke:


Pri nas lahko naročite redne in izredne vzdrževalne posege na vaših klimatskih napravah in servis toplotnih črpalkah ter servis toplotnih črpalkah za sanitarno vodo STV ( rezervoarji - sanitarne vode) oz. sklenete pogodbo za vzdrževanje.

Pregled klima naprave in servis  klima naprav vsebuje : 

 - vizualni pregled klima naprave;

 - čiščenje, dezinfekcija izmenjevalnika notranje enote z čistilom 

- izpiranje izmenjevalca notranje enote z vodo

- čiščenje maske in pokrova ter standardnih filtrov notranje enote

- pregled in izpiranje odvoda kondenza notranje enote klima naprave 

- kontrola tlaka hladilnega sredstva-plina - pregled in kontrola električnih komponent

- kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji)

 - funkcionalni pregled-test klima naprave

- potrebno pojasnjevanje delovanja klima naprave.


Pregled toplotne črpalke in servis toplotnih črpalk vsebuje:

- vizualni pregled toplotne črpalke

- čiščenje filtra

- kontrola zgodovine napak

- kontrola tesnosti spojev z detektorjem plina

- kontrola tlaka plina

- kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji)

-  funkcionalni pregled-test toplotne črpalke

- potrebno pojasnjevanje delovanja toplotne črpalke.Pri izvajanju servisa klima naprav in servis toplotnih črpalk upoštevamo vse pravilnike z vidika ekološkega ravnanja z odpadki, ki se pojavljajo pri posegih.
 
Skladno s pravilnikom o ravnanju ozonu škodljivih snovi je podjetje pridobilo vse certifikate in potrebno opremo za zajem, reciklažo in oddajanje plinov.


Podjetje je pridobilo vse certifikate in potrebno opremo za zajem, reciklažo in oddajanje plinov skladno s pravilnikom o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi.

V evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivimi snovmi smo pri Agenciji za okolje in prostor vpisani pod zaporedno številko 15.

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi Predpisuje za imetnike klimatskih naprav, ki vsebujejo več kot 3 kg hladilnega plina R22 (le ta ni več v uporabi) naslednje:


  • prijavo hladilnega agregata Agenciji RS za okolje in prostor,
  • vsaj enkrat letno izvesti pregled stanja hladilnega agregata,
  •  enkrat letno izvesti tesnost plinskega sistema.
  • tako poteka servis toplotne črpalke: